Ga naar hoofdinhoud
Reuzenteek

De ‘Reuzenteek’ is vlakbij Nederland

Teken veroorzaken binnen Nederland de nodige overlast en passen daarom goed in het rijtje ongedierte. Met name in de zomermaanden duikt dit ongedierte in groten getale op in ons land. De beestjes houden zich voornamelijk schuil in bossen, hoog struikgewas en bomen. Een middagje doorbrengen in een bos kan dan ook resulteren in een tekenbeet. In Nederland hebben we vooralsnog (gelukkig) alleen te maken met de inheemse teek. Dit is een betrekkelijk klein beestje. Naast deze teek kennen we ook nog de Reuzenteek. Deze leefde voorheen voornamelijk in warme gebieden, zoals Afrika en Azië. Leefde inderdaad, want de Reuzenteek is recentelijk ook aangetroffen vlak over de Nederlands-Duitse grens. Volgens onderzoekers heeft het beestje hier zelfs overwinterd. We moeten er dus serieus rekening mee gaan houden dat deze teek de komende jaren ook in Nederland op kan duiken.

Waarom verruilt de Reuzenteek Azië voor Europa?

De Reuzenteek komt momenteel nog voornamelijk voor in de warmere gebieden in Europa. Nu vraagt u zich ongetwijfeld af hoe het kan dat dit ongedierte ineens zo dichtbij Nederland opduikt. Dit komt door het veranderende klimaat. De zomers in Europa worden hierdoor steeds warmer en de winters steeds zachter. Hierdoor wordt Europa een steeds aantrekkelijkere vestigingsplaats voor de Reuzenteek. Indien deze ontwikkeling doorzet, moeten we over een aantal jaren serieus rekening gaan houden met de Reuzenteek. Als dit nu nog niet noodzakelijk is.

Wat is het verschil tussen de Reuzenteek en de inheemse teek?

U kent een teek ongetwijfeld als een ontzettend klein beestje. Een teek is zo klein dat deze met het blote oog niet of nauwelijks waarneembaar is. De Hyalomma-teek, zoals de Reuzenteek officieel heet, is daarnaast een stuk groter. Het beestje kan tot wel drie keer zo groot worden als de inheemse teek. Daarnaast heeft de Reuzenteek een sterk ontwikkeld reukorgaan. Hiermee kan de teek zijn prooi van grote afstand ruiken. De Reuzenteek ruikt zijn prooi soms al op tientallen meters afstand. Het ruiken alleen is natuurlijk nog geen probleem, maar de teek kan zijn prooi ook kilometers lang achtervolgen. Hierdoor wordt de aanwezigheid van dit beestje natuurlijk wel een serieus probleem.

Hoe komt de reuzenteek naar Europa?

De komst van de Reuzenteek naar Europa is natuurlijk geen goede ontwikkeling. Desondanks is het niet de eerste keer dat we dit ongedierte aantreffen. Zo werd de teek ook in 2017 al eens gevonden in Duitsland. Maar hoe kan het beestje in hemelsnaam zulke grote afstanden afleggen? Dit doet hij uiteraard niet te voet. De Reuzenteek lift voornamelijk mee op trekvogels. Deze vogels verlaten het koude Nederland in de winter voor de warmere oorden in bijvoorbeeld Zuid-Europa. Hier zijn de teken de laatste jaren al behoorlijk veel opgedoken. De Reuzenteek vindt deze vogels een aantrekkelijke prooi. Door zich vast te klampen aan deze dieren, komen ze ook steeds noordelijker in Europa terecht. De vogels trekken in het voorjaar namelijk weer naar het noorden, omdat het hier dan een stuk aangenamer is. En hierdoor duikt de Reuzenteek steeds vaker in onze directe omgeving op.

Grote-teek

Ziekten en de Reuzenteek

Van de inheemse teek weet u ongetwijfeld dat dit beestje de ziekte van Lyme over kan dragen op mensen. Dit is absoluut geen prettige ziekte, maar een beet van de Reuzenteek kan nog veel grotere gevolgen hebben. Zo kan menig Reuzenteek ervoor zorgen dat mensen de Krim-Congokoorts krijgen. Veel van deze beestjes dragen het virus dat deze ziekte veroorzaakt namelijk met zich mee. Dit is wel degelijk een virus om ons zorgen over te maken. Waarom? Omdat het leverschade kan veroorzaken. En hier houdt het niet bij op. Zodra het virus eenmaal in het lichaam van een mens of dier zit, kan het ook bloedingen veroorzaken in andere organen. Ondanks dat de Reuzenteek maar op één plek bijt, verspreidt het virus zich betrekkelijk snel door het lichaam. Dit gebeurt namelijk via bloedvaten en lymfebanen. In het allerergste geval kan het virus zorgen voor een dodelijke afloop bij mens en dier.

Controleer altijd goed op een tekenbeet

Als gevolg van de klimaatverandering stijgt de temperatuur in de hele wereld behoorlijk snel. In Nederland is dit niet anders. Dit heeft ook gevolgen op het aantal teken in ons land. Zo nam het aantal inheemse teken vorig jaar met rasse schreden toe. Indien de temperatuur blijft stijgen, is het niet ondenkbaar dat de Reuzenteek op korte termijn ook opduikt in ons land. Gaat u in de zomermaanden het bos in? Dan is het raadzaam uw lichaam nadien goed te controleren op teken. Dit is zeker het geval wanneer u met blote armen of benen in het bos of door hoog gras heeft gelopen. De teken kunnen zich dan makkelijk vastbijten in uw huid en zo bloed opzuigen. In het ergste geval kan dit de ziekte van Lyme tot gevolg hebben. Althans, wanneer het geen beet van de Reuzenteek betreft. Dit lijkt vooralsnog niet aan de orde, maar we moeten we serieus rekening houden met de komst van de Reuzenteek. Gaat u met dieren naar het bos? Of laat u deze (los)lopen in hoog gras? Vergeet dan ook deze dieren bij terugkomst niet te controleren op de aanwezigheid van teken.

Dit bericht heeft 0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back To Top
Call Now Button