Ga naar hoofdinhoud

Ongedierte is een woord dat je wenste nooit in je leven gehoord te hebben, maar ze zijn er. Ze zorgen voor heel wat ongemak en wat al in de natuur voorkomt, kun je niet terugdraaien. Sommige kun je zelfstandig bestrijden of verdrijven, maar voor bepaalde ongedierte heb je zeker professionele hulp nodig van een bestrijdingsdienst om het weer leefbaar voor je te maken. Vergeet niet dat wij mensen in het natuurlandschap zijn gaan wonen en het hebben veranderd in een cultuurlandschap. Daarnaast kan je heel wat zelf doen om te vermijden dat je van bepaalde soorten last krijgt, omdat bepaalde ongedierte zich alleen laten zien onder bepaalde omstandigheden zoals bijvoorbeeld wanneer er kruimels en etensresten rond liggen. Voor ongediertebestrijding in Amsterdam kun je door deze blog te weten komen welke de meest voorkomende ongedierte zijn die je allemaal mee te maken kan krijgen in de regio Amsterdam. Op sommige plaatsen meer dan weer bij andere minder, afhankelijk van de ligging van jouw woonadres. Met deze blog willen wij je kennis laten maken met alle ongedierte die wij bestrijden of verdrijven en hoe je weet wanneer het tijd is om ons te bellen of deze zelf kan aanpakken.

Soorten ongedierte welke zich in Amsterdam kunnen voordoen:

 • Bedwantsen

 • Boktor

 • Duiven

 • Houtworm

 • Mollen

 • Motten

 • Rioolvliegjes

 • Spinnen

 • Steenmarter

Ratten of muizen

De muizen en ratten kun je weer onderverdelen in:

Muizen

 • Huismuizen

 • Bosmuizen

 • Veldmuizen

 • Spitsmuizen

Ratten

 • Bruine ratten

 • Zwarte Ratten

Het moment je last hebt van muizen of ratten, moet deze gelijk aangepakt worden. Zij planten zich makkelijk voor en passen zich makkelijk aan een omgeving.

Vliegen

Soorten vliegen:

 • Kamervlieg

 • Kleine kamervlieg

 • Herfstvlieg

 • Klustervlieg

 • Huiskrekel

Vliegenoverlast kun je voorkomen. Zorg ervoor dat je jouw afval in goed afsluitbare afvalemmers en containers. Leg ze ver van ramen en deuren en plaats horren, zodat ze moeilijk binnenkomen.

Fransjestaartje

 • Papiervisjes

 • Ovenvisjes

 • Zilvervisjes

Dit zijn geen echte visjes, maar hebben wel een staart en glanzende schubben (zilvervisje) en lange voelsprietjes. Ovenvisjes houden van warmte. Papiervisjes houden van papier. Ze zijn onhygiënisch, omdat van alles op hun poot kan kleven. Als je wat wil besparen kun je zelf papiervisjes bestrijden met een langwerkend bestrijdingsmiddel. Stap naar een professionele ongediertebestrijder.

Wees alert! Weet wat je koopt. Laat je eerst goed informeren.

Mieren

Twee soorten mieren te onderscheiden:

 • Faraomier

 • Zwarte zaadmier

Net als de mens, hebben mieren een sociaal leven. Dit houdt in dat elk van ze een functie heeft binnen zo’n mierenstaat.

Een mierenstaat ziet er als volgt uit:

 • Koninginnen
  Minstens 1 per nest, over het algemeen groter en leggen ze eieren. Een onbevruchte koningin heeft vleugels.

 • Werksters
  Deze onvruchtbare vrouwelijke exemplaren zorgen voor voeding en bouwen de nesten uit.

 • De Soldaten
  Enkele soorten hebben soldaten. Het zijn iets grotere vrouwelijke exemplaren die voor de verdediging zorgen.

 • De Mannetjes
  De mannetjes zijn er alleen om te bevruchten en zijn gevleugeld, waardoor dat in de lucht plaatsvindt.

Na deze bruidsvlucht sterft het mannetje. Daarna werpt de koningin haar vleugels om een nieuwe kolonie te stichten.

Heb je er last van, mag jij kiezen of je ze zelf gaat bestrijden of laat bestrijden.

Kakkerlakken

Van zelfs kakkerlakken zijn er veel soorten te onderscheiden:

 • Bruinband-kakkerlakken

 • Amerikaanse kakkerlakken

 • Surinaamse kakkerlakken

 • Australische kakkerlakken

 • Oosterse kakkerlakken

 • Duitse kakkerlakken

Kakkerlakken eten van alles. Zelfs hun eigen dode soortgenoten op.

Kakkerlakken lichtschuw zijn en daarom pas opgemerkt worden als ze al aardig uitgebreid zijn.

Kakkerlakken ook via uw buren bij u terecht kunnen komen!

Vlooien

 • Mensenvlooien

 • Kattenvlooien

 • Hondenvlooien

Vlooien zijn meestal te vinden op zoogdieren en op enkele vogels. Van overlast is er sprake tijdens het droge seizoen van het jaar. In veel gevallen is het verstandig om een vlooienplaag over te laten aan een professional.

Last van vlooien? In de meeste gevallen gaat het om de kattenvlooien.

Wespen

De veel voorkomende wespensoort zijn de gewone wesp en de Duitse wesp. Weet je dat hun nest van gekauwd papier is gemaakt? Aan het begin zijn de nesten zo groot als een golfbal, waarna als de populatie verder uitgroeit, het nest ook verder uitbouwt.

Hoornaar

Een grotere en meer intimiderende wespensoort is de hoornaar ofwel paardenwesp genoeg.

Wespenbestrijding

Zorgt de aanwezigheid van het nest niet voor gevaar, kun je ze met rust laten. Deze vliegende insecten blijken nuttig te zijn en kunnen muggen opvangen. Al laat jij je goed beschermen tijdens het bestrijden, bel zeker eerst de bestrijdingsdienst op.

Slot

Deze informatie moet je een beeld geven van de omvang van de soorten ongedierte en je bewust maken dat de batterij aan kennis die onze ongediertebestrijders hebben niet te onderschatten is. Aarzel niet en maak contact.

Back To Top
Call Now Button