Ga naar hoofdinhoud

Rotterdam heeft zich ontwikkeld als tweede stad in Nederland en heeft de grootste haven ter wereld. Het is een stad die heel bekend is om vele redenen. Rotterdam heeft zich ook weten te ontwikkelen in de afgelopen tijd. De 5 laatste ontwikkelen die zich hebben plaatsgevonden zijn. Klik hier voor een Bestrijding van ongedierte in Rotterdam.

Economie groei Rotterdam

De laatste jaren is de economie van Rotterdam enorm gegroeid, dit gebeurde door het bijkomen van banen. Tussen 2018 en 2019 zijn er ongeveer 13.000 banen bijgekomen. Je kunt je voorstellen hoeveel mensen blij zijn gemaakt met een baan. Er komen steeds nieuwe bedrijven. Rotterdam heeft het meest behaald in de dienstensector, het ligt boven het nationaal en regionaal gemiddelde. Door de economische groei, ontstaat er ook groei in het centrum Rotterdam. Hierdoor is er meer werkgelegenheid voor mensen. Er komen steeds meer mensen wonen en consumeren in Rotterdam. De mensen die eerder werkloos waren hebben eerst gelegenheid gehad met een baan. De belangrijkste sector die zorgt voor de economische groei van de stad is het IT-sector. Deze heeft gezorgd voor een snelle afname van de werkloosheid. Behalve de IT-sector zijn het ook de zakelijke en financiële diensten die de economie laten groeien en versterken. Rotterdam staat heel bekend vanwege mobiliteit in alle vormen. Hierdoor wordt de stad nog aantrekkelijk voor nieuwe bedrijven. Mensen kunnen makkelijk verplaatsen om te gaan werken. Maar natuurlijk is het ook belangrijk om de werkloosheid te bestrijden met geschoolde werknemers.

Digitale ontwikkeling

Digitale ontwikkeling is een groot voordeel voor het haven in Rotterdam. Er zijn software tools ontwikkeld om de havenactiviteiten efficiënter en veiliger te kunnen beheren, de actieve kosten worden daardoor ook verlaagd. De samenwerking wordt hierdoor heel goed waardoor havengebruikers, schepen, treinen en binnenvaartschepen sneller kunnen worden afgehandeld. Voordeel hiervan is dat er versterking is tegen concurrenten. Het biedt digitale oplossingen voor verladers, expediteurs en handelaren om hun inzicht en controle te vergroten voor logistieke ketens.

Technologische ontwikkelingen

Door technische veranderingen in de economie gaat het heel goed in Rotterdam. De stad verandert doordat er meer werkgelegenheid is, meer toeristen, verkoop van woningen stijgt. Door nieuwe bedrijven zijn de effecten steeds duidelijker. De stad heeft zonnepanelen, laadpalen, elektrische auto’s en fietsen. In de toekomst zullen nieuwe technologieën bijkomen zoals 3D printing en smart grids. De gezondheidssector, onderwijs, overheid, gamers, bedrijven uit binnen en buitenland kunnen goed gebruik maken hiervan. In de haven van Rotterdam is er een eigen Fieldlab met 3D metaalprinters voor het ontwikkelen van kennis op het gebied van metaal printen, 3D scannen, 3D ontwerpen en certificering.

Veel meer woning, groen en mensen

Het heel plan is om Rotterdam tot een nog mooiere stad te maken met veel meer mensen en groen. Het wordt een stad waar je kan werken en wonen, maar ook ontspanning tussen het groen. De bedoeling is om je werk en woning dicht bij te houden, zodat je makkelijk kan verplaatsen. Je hoeft niet naar een ander stad om te shoppen, maar doet dat in jou eigen buurt. Daarnaast is er ook streven naar een langzaam verkeer, want met zoveel mensen wordt het zeker drukker in het verkeer. Er moet meer groen zijn in de stad zoals op terreinen van scholen, kantoren, bedrijven, huizen en het havengebied. De gemeente kan dit niet alleen, omdat er voor 60% privé plekken zijn. Er wordt gevraagd naar samenwerking van bewoners, bedrijven, investeerders en woningcorporaties.

Politieke ontwikkeling

De burgemeester Aboutaleb is van plan een volledig vuurwerkverbod vast te stellen in 2020 voor Rotterdam. Dit vanwege het knalvuurwerk en pijlen. Als er een totaal verbod is aan dit soort vuurwerken dan gaat hij het totale verbod opschorten. Alleen siervuurwerk zijn dan toegestaan. Ook de commissaris van de koning in Zuid- Holland is eens met dit verbod. Ondanks er vuurwerkzone waren ingesteld de vorige keer, is er toch geen enkele verandering aan gekomen. De schade en letsels zijn weer gestegen. De bedoeling van een jaarwisseling is dat het veilig en feestelijk moet gebeuren, niet met ellende, slachtoffers of luchtvervuiling. De andere steden zoals Den Haag wilt ook beginnen met een vuurwerkverbod.

Door de ontwikkelingen die zich hebben plaatsgevonden de afgelopen tijd, heeft Rotterdam veel voordelen. De grootste voordelen zijn toename van werk en mensen, maar vooral ontwikkeling van de haven heeft voordeel. Misschien niet 1 van de leuke voordelen is het vuurwerkverbod. Zonder vuurwerk lijkt het niet dat er een jaarwisseling plaatsvindt. Maar dit is in belang voor jouw eigen veiligheid en je medemens.

Lees verder: In welke jaargetijden komen ongedierte voor in Rotterdam

Back To Top
Call Now Button