Ga naar hoofdinhoud

De maatregelen zoals het houden van goede hygiëne en social distancing (tenminste 1.5 m afstand van elkaar of liever thuisblijven) zorgt voor velen heel veel ongemak. Daarom hebben wij een paar actuele berichten verzameld om jou een beeld te scheppen hoe het reilt en zeilt in Amsterdam. Het Covid-19 pandemie zorgt niet voor een complete Lock down van activiteiten. Sommige proberen ontspanningsactiviteiten te organiseren, weer anderen doneren om het aan te vechten, waarnaast je nog van die mensen hebt die liever van de informele sector leven en alle maatregelen negeren. Ter Bestrijding van ongedierte in Amsterdam laten wij je herinneren dat wij er nog voor je zijn tijdens het Covid-19 pandemie.

I. Het Amsterdam Museum bereidt een digitale tentoonstelling getiteld “Corona in de Stad”

Diverse partners hebben zich verzameld voor een tentoonstelling in het Amsterdamse Museum. Ze zijn ervan bewust dat het Coronavirus een grote impact heeft gehad op de stad en haar bewoners. Vanaf donderdag mogen zij een bijdrage leveren aan de tentoonstelling door hun persoonlijke ervaring te delen in de vorm van foto’s, audiovisuele opnames en teksten en deze op te sturen. Al deze ingezonden stukken worden digitaal verzameld en verwerkt.

Tenslotte wordt deze gepresenteerd op 15 mei 2020. Wij zeggen succes aan alle deelnemers.

II. Zeker drieduizend mensen krijgen een lintje, onderscheiding laat even op zich wachten.

Van de 3060 mensen totaal zijn 1989 mannen en 1071 daarvan zijn vrouwen. De uitverkorenen werden telefonisch bereikt door de burgemeester. De onderscheiding zal dan op een geschikt moment uitgereikt worden. Daarvan hebben 87% recht op de benoeming Lid van de Orde van de Oranje-Nassau.

Het hoogste onderscheiding Commandeur van de Orde van de Oranje-Nassau is bestemd voor Michael van Walt van Praag die momenteel woonachtig is in de Verenigde Staten en kreeg een onderscheid, omdat hij een belangrijke bijdrage geleverd heeft aan de emancipatie en representatie van etnische groepen die in de minderheid vallen. De oudste 95-jarige Toos Wierema- Balings uit Eindhoven kreeg voor zijn activiteiten als koster voor de Parochie Sint Joris en woonzorgcentrum de Wilgen hof. De jongste, de welbekende zanger Jan Smith (35) kreeg voor zijn artistiek talent en zijn werk voor de goede doelen organisatie de onderscheiding van Officier in de Orde van de Oranje-Nassau.

III. Donatie van voetbalclub Ajax bestemd voor Corona Research Fonds van Amsterdam UMC

Iedereen wil er zo snel als mogelijk van het virus af, want met zoveel doden is een wetenschappelijke oplossing noodzakelijk. Ook kunnen onze lokale voetbalclubs alleen blijven draaien uit gelden van de toeschouwers, dus heeft Ajax een gulle donatie gedaan aan de Corona Research Fonds en heeft met dit fonds een bedrag van 250.000 euro kunnen ophalen. Hopelijk is het voldoende voor de wetenschappers van de UMC om aan een vaccine te beginnen en dat andere toporganisaties het voorbeeld van voetbalclub Ajax opvolgen.

IV. Het aantal Corona patiënten in de intensive care gedaald naar 934

Goed nieuws van Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg had bevestigd dat het aantal Corona patiënten die in het Intensive Care afdeling waren opgenomen zijn afgenomen naar 934. Het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) spreekt van een daling “conform verwachting”. De taak van (LCPS) dat geholpen heeft met het indammen van de spreiding van het aantal besmettingen is het overplaatsen van patiënten van het ene overvolle ic-afdeling in een regio naar een ander minder bezette ic-afdeling van een ander regio in Nederland, omdat je moet begrijpen dat niet alle patiënten om het Covid –19 daar liggen. Dat hebben ze dus gedaan. 33 van de 934 patiënten waren zelfs in het Intensive Care afdeling in Duitsland. En een klein deel nog in een ander regio. Als het over twee weken daalt naar vijfhonderd, is dat in lijn met de verwachting.

V. Eigenaar woning Nieuwe West beboet voor 25.000 euro voor illegale prostitutie

In tijden van Covid-19 pandemie probeerde een woningeigenaar van Nieuwe West in Amsterdam zichzelf toch nog te verrijken door aan illegale prostitutie te doen. Wij zijn ervan overtuigd dat sommigen toch een voorkeur geven aan andere zaken boven hun eigen gezondheid en gezond verstand. Het mensenhandel team kreeg vaker tips dat er op hetzelfde adres veel vreemde mensen regelmatig op bezoek waren. Tijdens het onderzoek werden een man en een vrouw aangetroffen die inderdaad hadden toegeven zich schuldig te hebben gemaakt aan deelname. De woningeigenaar (vrouw) kreeg een waarschuwing. Anderhalve week later werd via de website van de woningeigenaar duidelijk dat zij nog steeds haar diensten ging aanbieden. Vanwege het zich niet houden aan de regels moest deze beboet worden voor een som van 25.000 euro.

Lees verder: ‘de 5 grootste bedrijven in Amsterdam’

Lees verder: In welke jaargetijden komen welke ongedierte voor in Amsterdam?

Back To Top
Call Now Button